Изящни и пластични изкуства

Преде многообразието, което днес поставя човечеството, а именно изкуствата се откроява с не по-малко ярка светлина изящно изкуство.

Какво представлява то и с какво е по-различно от останалите ще споменем накратко тук.

Изящно изкуство е термин наложил се напълно условно, с цел да раздели живопис, и от скулптура, и от графика, и от архитектура, и от приложни изкуства. За критика тук и дума не може да става, а и рой не би претърпял такава. Връзката се обуславя от идеята за синтез, а не раздробяване на понятията за изкуства. До XVIII в. и по-конкретно края му, изящните изкуства са на едно с мебелиерство, гоблени, архитектура, накити, модалиране. Към днешна дата единствен повод за свързването му и употреба на термина се касае с използването в различните изкуства. За изящни изкуства говорим в музеи, в изложбата, галерията, а с другите типове през всекидневието. Пространственото оформление виждаме на всякъде – при създаване на плакати и всеки ден около нас.

За изкуството на литературата – поезия е добре да се знае, че основите му са поставени преди писмеността, а то само по себе си може да се вмъкне в книга.

Тук е уредно да се вземе в предвид и факта, че едно произведение, издадено два, три, сто пъти на характерни средства и на множество езици, до голяма степен се превръща в, независимо от своето опредметяване. Това важи и при нотния запис. Танц, театър са част от филмовата регистрация отнасяща се към зрелищните изкуства, но това не ги прави по-пластични. Те по свое му носят художествен изобразителен момент, който се крие в костюма, декори на сцената, осветление и др. За всяка една от творбите на пластични изкуства може да се каже, че е овеществена и е част от светя, който ни заобикаля или предметния. Без значение дали са явления, природа, форми или творение, рожба на човека.